Perimetrický systém pro včasnou detekci neoprávněného narušení

Plotový a zemní detekční systém

Detekční kabel s adresovatelnými a individuálně nastavitelnými detektory a jinými prvky ve vzdálenostech 1,5-5m

Maximální délka perimetru obsluhovaná systémem až 32 000 m

 

Rychlá instalace – intuitivní zapojení všech prvků pomocí konektorů

Plotová instalace – pomocí plastových/nerezových pásků

Zemní instalace – výkop/rýha o hloubce 10-30cm bez nutnosti změny podloží

Pomocí vstupních a výstupních prvků je možné systém téměř neomezeně rozšiřovat/připojovat

Událostní systém – na základě podnětů (poplach na zóně, stav vstupu) je schopen reagovat natáčením kamer, spínáním světel a jiných elektrických zařízení

 

Rozšiřitelnost/integrace

Velké množství vstupních a výstupních modulů a jejich kombinací

Intuitivní integrace dalších technologií do systému

Otevřené SDK pro integraci do jiných systémů

 

Technické parametry

Max. vzdálenost detekčního kabelu od zahajovací jednotky je 1 km

Zařízení je napájeno z bezpečného napětí – 12V

Napájení může být řešeno i kombinací baterií se solárním systémem

Detekční kabel je ze samozhášivého materiálu

Kabel může být uložen v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1,2

Topologie

Možné topologie pomocí větvících a odbočovacích prvků PrimSec

Hvězda Pro zabezpečení více linií z jednoho místa
Strom Pro zabezpečení více objektů nebo jejich částí
Sběrnice Pro zabezpečení spousty malých objektů na větší ploše

Certifikace

PrimSec je certifikován pro stupeň zabezpečení 4 – vysoká rizika (certifikace NBÚ ČR)